NevroAffektiv  Berøring Professional somatic training that introduces psychotherapists
and bodyworkers to the use of touch as a vital bridge to body-mind integration

NevroAffektiv  Berøring

Hvorfor er berøring så viktig?

Berøring er grunnlaget for vår relasjonelle erfaring. Vitenskap har vist at inntonet, varsom berøring er fundamentalt viktig for vår normale hjerneutvikling, så vel som for vår emosjonelle og kognitive utvikling.

NeuroAffective Touch® er en profesjonell somatisk trening som introduserer psykoterapeuter og kroppsorienterte terapeuter til berøring som en aktiv integrering mellom kropp og sinn.

Treningen fokuserer på tilknytning, emosjonelle og relasjonelle sår/brudd som ikke så lett kan bli møtt med kognitive verbale verktøy.

NeuroAffective Touch® ble utviklet av dr. Aline LaPierre, kliniker, forfatter, lærer og Visepresident i United States Association of Body Psychotherapy (USABP).

Aline LaPierre er medforfatter til

  • Healing Developmental Trauma

Dr. Aline LaPierre er medforfatter til boken som er et viktig bidrag og guide for alle som søker å hele kompleks PTSD. Boken gir gode verktøy for å øke selvbevisshet og støtte post-traumatisk vekst. Healing Developmental Trauma boken forklarer tydelig symptomene som oppstår fra kronisk relasjonell og følelsesmessig stress. Den er oversatt til 9 språk, og legger vekt på hvordan man ved å jobbe med en persons styrke, kapasitet og resilience kan regulere nervesystemet, og fremme kontakt og nærvær med seg selv og andre.

NATouch™ 2019 Foundation Training

med Aline LaPierre kommer nå til Norge. Utdannelsen består av 2 moduler a 6 dager.

  • Modul 1 : 1- 6 november 2019
  • Modul 2 : 11-16 mars      2020

Undervisningen foregår i Rosenborgaten, Bislett, Oslo,
hver dag mellom kl 09.30 -17.30.

Det blir teoretisk og praktisk undervisning av Aileen LaPierre sammen med kyndige og erfarne assistenter. Vi vil ha behandlingsbenker hvor man jobber i par.

  • Pris per modul: 12.950 NOK

Etter at du har meldt deg på så vil du motta en email med detaljert informasjon om betaling og generelle betingelser. Betaling gjelder også som påmelding.

 
3 stegs påmelding:
  1. Registrering/ betaling
  2. Påmelding
  3. Bekreftelse 

Kontaktinformasjon: Anne Brit Sylvareik og Anki Karr

E-post: post@natnorge.no

Påmeldingsskjema (Se under): undervisningen er på engelsk og derfor er påmeldingsskjemaet også på engelsk.

Ta kontakt hvis du har spørsmål.

flower-transparent2-small

When there are no words, when words are not enough,
or when words get in the way

Learn the key somatic and touch protocols that help resolve attachment and early emotional and relational trauma.

Påmelding

Step 1 of 2
Betingelser: Som deltaker melder du deg på begge moduler samtidig .